هدف ها

 در آری کندی
 
  1. نو آوری و عرضه محصولات با کیفیت عالی بر اساس قوانین آیین نامه موسسه ملی استاندارد.
  2. ایمان به مهم بودن یکایک میهمانان و مشتریان و سعی در پاسخگویی به نیاز های آنان.
  3. جلب رضایت، خشنودی و حمایت از مشتریان خود.